Kuźnia Gdańska

Była producentem odkuwek swobodnie kutych i półmatrycowych oraz tłoczonych dennic elipsoidalnych do kotłów. Jako wyspecjalizowany zakład kontynuowała i doskonaliła kuźnicze procesy wytwórcze nieprzerwanie od 1945 roku.

Odkuwki wykonywano na kuźniczej prasie hydraulicznej oraz młotach kuźniczych.

Do 2016 roku Kuźnia Gdańska produkowała odkuwki ze stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych z wymaganiami wg norm : PN EN, DIN, ASME i innych wg wskazań zamawiających, z przeznaczeniem dla odbiorców przemysłu maszynowego, energetycznego, stoczniowego, petro-chemicznego, aparatury gazowej i innych.

Wraz ze wzrostem wymagań jakościowych poszerzano w Kuźni zakres uprawniń i dopuszczeń. Zaczęły powstawać dkuwki na potrzeby urządzeń ciśnieniowych wg przepisów i wymagań UDT oraz dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/EC.

Odkuwki wykonywane w Kuźni Gdańskiej powstawały w oparciu o materiał wsadowy w postaci profili i kęsisk wstępnie kutych, walcowanych oraz wlewków i COS.

Odkuwki były wykonywane w stanie po procesie kucia o powierzchni surowej oraz w stanie obrobionym mechanicznie wg wskazań zamawiającego po procesie kucia były poddawane obróbce cieplnej: wyżarzania (odprężającego, normalizującego itp.) ulepszania cieplnego i przesycania.

Niestety duża konkrurencja na rynku i zapewne wiele innych czynników doprowadziło do sytuacji, kiedy to o Kuźni Gdańskiej możemy pisać w czasie przeszłym a niniejsza strona służy jedynie "ocaleniu" pamieci o tym wyjatkowym zakładzie.


P245GH i A105N to podstawowe materiały odkuwane w kuźniObróbka zgrubna prętów kutych w celu uzyskania odpowiedniej klasy dokładnościPrasa matrycowa - młot kuźniczyTak hartowała się stal

Pręty stalowe gotowe do wysyłki

  • Odkuwki matrycowe
  • Pręty kute: P245GH, P265GH, A105, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5, 25CrMo4-5
  • Odkuwki ze stali węglowych, stopowych, nierdzewnych
  • Elastyczne terminy realizacji dostosowane do potrzeb klienta

Całą bezkształtną masę kruszców drogocennych, Które zaległy piersi mej głąb nieodgadłą, Jak wulkan z swych otchłani wyrzucam bezdennych I ciskam ją na twarde, stalowe kowadło. Leopold Staff, Kowal