Zawieszenia rurociągów energetycznych wg KER

Katalog Elementów Rurociągowych (KER) to zestaw norm, które prezentują zastosowania związane z prowadzeniem nitki rurociągów w określonych płaszczyznach. W przypadku zamocowań rurociągów projektanci znaleźli zastosowania dopasowane do poszczególnych rodzajów przemieszczeń w osi poziomej i pionowej. Prezentowane poniżej zawieszenia sprężynowe opracowano z myślą o ich zastosowaniu dla poziomych rurociągów energetycznych przemieszczających się w płaszczyźnie poziomej.

W ofecie produkcyjnej posiadamy:

- Zawieszenia jednosprężynowe

- Zawieszenia dwusprężynowe

- Zawieszenia cięgnowe

- Stoły sprężynowe

- Przejścia przez dach

- Stopy ślizgowe


i wiele innych


zawieszenia rurociągów