Zawieszenia jednosprężynowe KER-75/8.41

Zawieszenia jednosprężynowe są przeznaczone dla poziomych rurociągów energetycznych przemieszczających się w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w zakresie średnic od 57,0 mm do 508,0 mm. dla tego rodzaju zawieszeń projektanci przewidzieli zakres temperatur czynnika do 823K /550ºC/. Zawieszenia spełniają swoją rolę dla przemieszczeń pionowych rurociągu do 20 mm lub do 40 mm w zależności od zastosowanych sprężyn.Zawieszenia te wykonywane są w dwóch typach:
- typ A - zawieszenia przytwierdzone do stropu żelbetowego
- typ B - zawieszenia przyspawane do konstrukcji stalowej

Dla zawieszeń istnieją dwie odmiany wykonania:
- odmiana bez oznaczenia - zawieszenia w wykoananiu normalnym
- odmiana "c" - zawieszenia w wykonaniu ciężkim

Dla obu typów i odmiany bez oznaczenia rozróżnia się wykonania dla temperatur czynnika do 573K /300ºC/, do 723K /450ºC/, do 823K /550ºC/. Odmianę "c" wykonuje się tylko dla temeratur czynnika do 573K /300ºC/ i średnic zewnętrznych rurociągu Dz > 273 mmKER-75/8.41 Zawieszenia jednosprężynowe


Zawieszenia jednosprężynowe wg KER